top of page

Copyright: Big History Project, LLC

מהי "היסטוריה גדולה":
סיפור מוצא מדעי בן זמננו

מאין באנו? שאלה יסודית זו מעסיקה את בני האדם משחר האנושות ועד ימינו. מהתשובה לשאלה זו נגזרות תובנות נוספות הנוגעות לשני ממדי הזמן האחרים: מה עלינו לעשות כאן ועכשיו? ולאן עלינו ללכת? 

 

כל תרבות ניסחה את "שאלת המוצא" ושתי השאלות הנלוות אליה בדרכה שלה; בני אדם בכל זמן ובכל מקום ניסו להבין את עברם כדי להתמקם בהווה ולעצב ציפיות לעתיד. 


היסטוריה גדולה מציעה "סיפור מוצא מדעי בן זמננו", המבוסס על חשיבה מדעית.

עמותת "התמונה הגדולה"

בשני העשורים החולפים פותחו ויושמו גרסאות שונות של תוכנית "היסטוריה גדולה" באלפי בתי ספר ברחבי העולם. 

עמותת "התמונה הגדולה" שמה לה למטרה לקדם ולעודד יישום של המודל בישראל. 

העמותה משלבת אנשי חינוך ואקדמיה ממגוון רחב של תחומי דעת:  הוראת המדעים, הוראת הומניסטיקה ופדגוגיה.

התמונה הגדולה_AI.png

למי אנחנו פונים?

כיום פועלת העמותה בליווי והכשרה של צוותי הוראה בחטיבות ביניים ויסודי, פיתוח קהילה מקצועית בשיתוף מינהל החינוך בעיריית תל אביב - יפו כמו גם הובלת סיורים וסמינרים אינטנסיביים. 

העמותה תומכת גם בהכשרת מורים ייעודית המתקיימת במכללת סמינר הקיבוצים ובמרכז לתלמידים מחוננים באורנים.

bottom of page