top of page

Copyright: Big History Project, LLC

תוכנית הלימודים של "היסטוריה גדולה" מתחילה במפץ הגדול לפני כ-13.8 מיליארד שנים:

הגיבורים הראשונים הם החומר, האנרגיה, הכוחות הפיזיקליים והיסודות הכימיים שמעצבים את היקום הצעיר. 

לפני כ-4.5 מיליארד שנים, לאחר התהוות מערכת השמש וכדור הארץ, מתווסף "המרק הבראשיתי", שממנו יגיחו החיים.

גיבורי הפרק הזה הם האורגניזמים, על תאיהם המשתכפלים. 

לאחר מכן, עם הצטרפותו של ההומו-ספיינס להוויה, נוספים מושגים היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, ספרותיים ואמנותיים. הגיבורים הם בני האדם

תוכנית הלימודים "הגדולה" מצרפת את השפות המדעיות למכלול כרונולוגי, נרטיבי, מדעי ומושגי אחד.

בגרסתה הישראלית מאורגנת התוכנית על פי שלוש חטיבות ידע מרכזיות:


1) חטיבת מדעי הטבע הנלמדת במסגרת סיפי המעבר הקודמים להופעת האדם; 

2)
חטיבת מדעי האדם הנלמדת במסגרת של סיפי המעבר המאוחרים, מאז הופעת האדם;

3)
חטיבת תחומי דעת היקפיים – מתמטיקה, אנגלית, לשון, שתומכים ב"היסטוריה גדולה". 

באדיבות בית הספר "רמות ים".

ישנם מודלים שונים להוראת "היסטוריה גדולה"


(1) הוראה דיסציפלינרית שבמסגרתה כל מורה מלמד את המקצוע שלו בהתאם למיקומו בסדר הכרונולוגי. 


(2) הוראה מולטי-דיסציפלינרית המזמנת עיסוק בנושא מכמה נקודות מבט.


(3) טרנס-דיסיפלינארית המנסחת מחדש את התוכן והמיומנויות הנדרשות בבתי ספר שונים יש יישומים מגוונים של המודל, בהתאם להגדרות הצוות החינוכי והמשאבים העומדים לרשותו.

ציר הזמן של ההיסטוריה הגדולה

באדיבות "רמות ים"

bottom of page