top of page

"היסטוריה גדולה" ב"מגדלור"

במציאות של משבר דמוקרטי עמוק ומתקפה על הערכים הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה הליברלית, אנשי חינוך רבים מתמודדים באומץ עם האתגר העצום של חינוך לדמוקרטיה. המגדלור פועל לקידום החינוך הפוליטי לדמוקרטיה ליברלית על ידי רישות של אנשי חינוך, מסגרות וארגונים חינוכיים והעמקת הלמידה והכלים החינוכיים שלהם לפעול במציאות סבוכה זו. המגדלור מקיים תכניות הכשרה ושולחנות עבודה לצוותי חינוך בדרגים בכירים בשדה החינוך, מפתח תוכן חינוכי אקטואלי ומלווה תהליכי הטמעה של החינוך לדמוקרטיה ליברלית בתוך מסגרות חינוכיות של חברי הרשת. המגדלור הוא מיזם משותף של אידאה והחלוץ.


שמחים על שיתוף הפעולה וההזדמנות להפיץ את השורה!

Comentarios


bottom of page